gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Świeć Przykładem w Warszawie - 2 dzieńtytul: Świeć Przykładem w Warszawietytul: Recykling Daje Owoce w Gaworzycachtytul: Recykling Daje Owoce w Gnieźnietytul: Śmieci skrzydeł nie mają!tytul: EkoWalentynki 2018tytul: EkoWystawa we wrocławskich szkołachtytul: Recykling Daje Owoce w Żorach
min
PRZECZYTAJ

Zapraszamy do akcji Świeć Przykładem

W zamian za elektroodpady i zużyte baterie Warszawianki i Warszawiacy dostaną ekologiczne latarki, a to wszystko w (...)

W zamian za elektroodpady i zużyte baterie warszawianki i warszawiacy dostaną ekologiczne latarki, a to wszystko w ramach akcji "Świeć Przykładem", która będzie zorganizowana 18 i 19 listopada w sklepie Strefa Wnętrza (Leroy Merlin) przy ulicy Ostrobramskiej 73B w Warszawie.

Elektroodpady, począwszy od drobnych (lampki LED, kabelki ...) po duże elektrograty (lodówki, pralki, telewizory ... ) będą bezpłatnie przyjmowane na parkingu przed sklepem w godzinach od 10 do 16.

Akcja ma charakter wyłącznie edukacyjny. Chodzi o zebranie od mieszkańców jak najwięcej elektroodpadów i baterii, które są odpadami niebezpiecznymi, a które nie mogą być wyrzucane z innymi odpadami komunalnymi do altan śmietnikowych.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji "Świeć Przykładem" jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, a profesjonalną zbiórkę i recykling zapewniają: Remondis Electrorecycling i Electro-System Organizacja Odzysku.

Ekologiczne latarki ufundował sklep Strefa Wnętrza Leroy Merlin.

Uwaga! Jedna osoba (bez względu na ilość przyniesionych elektroodpadów) dostanie jeden ekologiczny upominek. Upominki będą rozdawane aż do ich wyczerpania. Liczba upominków jest ograniczona.

REGULAMIN AKCJI

Świeć Przykładem z Leroy Merlin!”

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady ekologicznej akcji pt. „Świeć Przykładem”, dalej zwanej „Akcją”.

1.2. Organizatorem akcji jest Dominik Dobrowolski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONDO Dominik Dobrowolski, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 28, w Pruszowicach (kod: 51-217) dalej zwany „Organizatorem”.

1.3 Gospodarzem akcji jest STREFA WNĘTRZA; sklep Leroy Merlin ( ul. Ostrobramska 73B 04-175 Warszawa) dalej zwany „Strefą Wnętrza”.

1.4. Akcja zostanie zorganizowana w dniu 18 - 19.11.2017 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 .

2. CEL AKCJI

Celem Akcji jest promocja recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii oraz szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.

3. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

3.1. W czasie trwania akcji klienci Strefy Wnętrza będą mogli przynosić w wyznaczone przez Strefę Wnętrza miejsce zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie, dalej zwanymi „zsee”. Miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane będzie na zewnątrz budynku przy DOK, na użytek akcji i czas jej przeprowadzania sklep użyczy pomieszczenia wewnętrznego, do którego wejście zlokalizowane jest od frontu budynku obok wejścia do sklepu a jednocześnie nie ma możliwości przejścia na obiekt.

3.2. Klienci Strefy Wnętrza, którzy przyniosą minimum jedną sztukę zsee np: komputer, telewizor, pralkę, kuchenkę czy inny sprzęt AGD, RTV i IT, lub 10 zużytych baterii czy świetlówek, jarzeniówek i lampek LED, będą mogli otrzymać prezenty, których fundatorem jest Leroy Merlin:

- latarki oraz inne drobne upominki. Dla klientów przygotowano 100 latarek . Latarki będą rozdawane aż do ich wyczerpania.

- każdy klient, który przyniesie elektroodpady otrzyma dodatkowo 5% rabat na zakup produktów LED - z podrejonu źródła światła LED. Rabat w formie bonu do realizacji przy kasie podczas dokonywania zakupu z w/w podrejonu obowiązywał będzie wyłącznie na asortyment LED podrejonu 1360501(żarówki LED , świetlówki LED, zestawy żarówek LED i świetlówek LED) do wykorzystania w dniu trwania akcji tj.: 18 - 19.11.2016 w godzinach otwarcia sklepu.

3.3. Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną latarkę, nawet jeżeli przyniesie na akcję więcej „zsee”. I maksymalnie 1 bon uprawniający do zakupów z 5% rabatem produktów : źródła światła LED, bez względu na ilość przyniesionego ,,zsee”.

3.4. Akcja nie ma charakteru komercyjnego, wymiana ,,zsee” na prezenty ma wyłącznie charakter edukacyjny.

4. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Na wszelkie pytania związane z Akcją odpowiada Organizator:

Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu , tel. kom. 697092978 .

4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.cycling-recycling.eu

4.3. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora Akcji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie uczestnika.

4.4. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

min

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1126

EkoWalentynki 2018

"Od wielu lat w ramach "EkoWalentynek" pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje (...)


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1110

Zapraszamy do akcji Świeć Przykładem

W zamian za elektroodpady i zużyte baterie Warszawianki i Warszawiacy dostaną ekologiczne latarki, a to wszystko w (...)


Świeć Przykładem z Leroy Merlin


Gdańsk zaświecił przykładem


Wielka zbiórka świetlówek


Świeć przykładem z IKEA