gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Klimatyczna lekcja pod Ślężątytul: Sobótka z klimatemtytul: Rowerem do Londynutytul: Wszystkie ręce na pokładtytul: Szkoła pełna zasobówtytul: Climate Tourtytul: „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.”tytul: Recykling dał owoce w Gminie
min
PRZECZYTAJ

Świeć przykładem z IKEA

Już 24 listopada w sklepie IKEA w Gdańsku! Tym razem będziemy Świecić przykładem, czyli zbieramy świetlówki, jarzeniówki (...)

Tej jesieni ruszam z nowymi "śmieciowymi i energetycznymi" akcjami. W sam raz na coraz krótsze dni wymyśliłem akcję, która może trochę :-) rozświetli głowy i serca, a  i wzrośnie po niej nieco świadomość eko.

Pierwsza akcja już w sobotę 24 listopada w sklepie IKEA w Gdańsku. Zbieramy stare, zepsute, przepalone świetlówki, jarzeniówki, i żarówki LED przy głównym wejściu w sklepie IKEA od godziny 11.00 do 18.00. W zamian klienci otrzymają specjalne zniżki na zakup energooszczędnych LEDów. Dodatkowo czekają na wszystkich liczne zabawy i ekoquizy z nagrodami. Będą też rozdawane owoce - w końcu recykling daje owoce.

Partnerem logistycznym akcji jest Remondis Electrorecycling i Electrosystem Organizacja Odzysku. Patronem medialnym jest serwis trojmiasto.pl .

Zobacz dlaczego warto zmienić żarówki na LEDy: http://www.ikea.com/pl/pl/store/gdansk/ekologia

 

Regulamin Akcji  „Świeć przykładem”

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady ekologicznej akcji  pt. „Świeć przykładem”, dalej zwanej „Akcją”.

1.2. Organizatorem akcji jest Dominik Dobrowolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONDO Dominik Dobrowolski, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 28, w Pruszowicach (kod  51-217) dalej zwany „Organizatorem”.

1.3 Gospodarzem akcji jest IKEA Retail Sp. z o.o. przy ulicy Złota Karczma 26 w Gdańsku dalej zwanym „IKEA”.

1.4. Akcja zostanie zorganizowana w dniu 24.11.2012 roku w godzinach od 11.00 do 18.00 .

2. CEL AKCJI

Celem Akcji jest zbiórka i recykling zużytych świetlówek i jarzeniówek oraz promocja używania ekologicznych źródeł światła tzw żarówek LED, i szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.

3. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

3.1. W czasie trwania akcji klienci IKEA będą mogli przynosić w wyznaczone przez IKEA miejsce zużyte lub zepsute świetlówki, jarzeniówki i żarówki LED, dalej zwanymi „świetlówki”.

3.2. Za każdą jedną przyniesioną świetlówkę każdemu klientowi IKEA przysługuje 15 %  rabat na zakup jednej żarówki LED.

3.3. Zakup z rabatem będzie możliwy tylko w dniu Akcji.

3.4.  Klienci IKEA będą także zapraszani przez Organizatora do udziału w zabawach i ekologicznych quizach, w ramach których będą mogli otrzymać drobne nagrody ufundowane przez IKEA i owoce ufundowane przez Organizatora.

4. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Na wszelkie pytania związane z Akcją odpowiada Organizator:

 Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu, tel. kom. 697 092 978 .

4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.cycling-recycling.eu

4.3. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora Akcji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie uczestnika.

4.4. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Dwa słowa o świetlówkach. Po zużyciu to odpady niebezpieczne (zaliczane do zsee - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Zawierają opary rtęci i rtęć w luminoforze. Powinniśmy to wiedzieć przed ich wyrzucaniem i rozbijaniem w śmietnikach, co niestety niektórzy to czynią. Rtęć przedostaje się do środowiska, a jakie są tego zdrowotne konsekwencje, to zapewne wiesz. Technologia recyklingu świetlówek w Polsce jest już dostępna. Ale, aby była stosowana, zużyte świetlówki muszą być zbierane i bezpiecznie recyklingowane. Technologia jest taka. Zużyte lampy (kompakty, świetlówki liniowe) w zakładzie przetwarzania rozdrabniane są za pomocą kruszarko - przesiewarki, która rozdziela pokruszony materiał na trzy frakcje: stłuczkę szklaną, części metalowe i pył fluorescencyjny (luminofor), w którym zawarte jest 95-97% rtęci. Stłuczka szklana i części metalowe zawierają minimalne ilości rtęci mogą być ponownie wykorzystane lub bezpiecznie składowane. Następnie dopiero luminofor z filtra poddawany będzie w zakładzie recyklera końcowego (np. Philips Lighting Poland SA - Piła) procesowi destylacji w temperaturze do 600 stopni, w specjalistycznych instalacjach. Rtęć po powtórnej destylacji wykorzystywana jest do produkcji nowych świetlówek, aluminiowe końcówki kierowane są do ponownego przetworzenia, a  luminofor gromadzony jest w oddzielnych pojemnikach z przeznaczeniem do późniejszego powtórnego wykorzystania w produkcji nowych lamp.    

Zapraszamy do IKEA

Koordynatorka lokalna akcji w Gdańsku

Ola Olejnik
tel. 797409323

Pomysłodawca i organizator akcji w Polsce

Dominik Dobrowolski
dominik@cycling-recycling.eu
697 092 978

 

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1126

EkoWalentynki 2018

"Od wielu lat w ramach "EkoWalentynek" pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje (...)


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1110

Zapraszamy do akcji Świeć Przykładem

W zamian za elektroodpady i zużyte baterie Warszawianki i Warszawiacy dostaną ekologiczne latarki, a to wszystko w (...)


Świeć Przykładem z Leroy Merlin


Gdańsk zaświecił przykładem


Wielka zbiórka świetlówek


Świeć przykładem z IKEA