gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Przeczytaj i podaj dalej!tytul: Śmieciarze, bójcie się! tytul: Festiwal filmowy w Sokołowskutytul: Chronimy Morza i Lasy - segregujemy! tytul: Sprzątanie świata w Polsce 2014tytul: Energia przyszłościtytul: STOP odkrywce!tytul: Sanatorium dźwięku zaprasza
min
PRZECZYTAJ

Chronimy Morza i Lasy -segregujemy!

13 września w sobotę w Częstochowie rusza akcja pt. Chronimy Morza i Lasy - segregujemy! Mieszkańcy będą (...)

13 września w sobotę w Częstochowie rusza akcja pt. Chronimy Morza i Lasy - segregujemy! Mieszkańcy będą mogli wymienić cenne odpady z tworzyw sztucznych i makulaturę na cebulki tulipanów, hiacyntów, narcyzów i na przepiękne wrzosy (jesień to dobry czas na ich posadzenie). Chcemy pokazać, że odpady powinny trawiać do recyklingu a nie do środowiska.  Gospodarzem akcji jest Auchan Częstochowa ( ul. Krakowska 10, Nowa Wieś). Wymiana będzie trwała od godz. 10.00 do 16.00. Partnerem akcji są: Auchan Częstochowa i Fundacja PlasticsEurope Polska, koordynuje akcję Dominik Dobrowolski - www.cycling-recycling.eu.

 

Regulamin Akcji  „Chronimy Morza i Lasy - segregujemy!”

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady ekologicznej akcji  pt. „Chronimy Morza i Lasy - segregujemy!”, dalej zwanej „Akcją”.

1.2. Organizatorem akcji jest Dominik Dobrowolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONDO Dominik Dobrowolski, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 28, w Pruszowicach (kod  51-217) dalej zwany „Organizatorem”.

1.3 Gospodarzem akcji jest sklep Auchan Częstochowa ( ul. Krakowska 10, Nowa Wieś) dalej zwany „AUCHAN”.

1.4. Akcja zostanie zorganizowana w dniu 13.09.2014 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 .

2. CEL AKCJI

Celem Akcji jest promocja recyklingu i szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.

3. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

3.1. W czasie trwania akcji klienci AUCHAN będą mogli przynosić w wyznaczone przez AUCHAN miejsce makulaturę lub odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, dalej zwane „surowce”.

3.2. Każdy klient AUCHAN, który przyniesie minimum 1 kg makulatury lub 10 zużytych opakowań (kubeczki lub butelki) z tworzyw sztucznych będzie mógł dostać wybraną sadzonkę roślinki, nasionka lub cebulki kwiatów.

3.3. Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną roślinkę, saszetkę nasionek lub cebulek, za przyniesione surowce, nawet jeżeli przyniesie na akcję więcej surowców.

3.4.  Klienci AUCHAN będą także zapraszani przez Organizatora do udziału w zabawach i ekologicznych quizach, w ramach których będą mogli otrzymać drobne nagrody.

3.5. Akcja nie ma charakteru komercyjnego, wymiana surowców na roślinki ma charakter zabawy i edukacji.

3.6.  Roślinki, saszetki z nasionkami i cebulki będą wydawane aż do wyczerpania, ich ilość jest ograniczona.

 

4. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Na wszelkie pytania związane z Akcją odpowiada Organizator:

 Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu, tel. kom. 697 092 978 .

4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.cycling-recycling.eu

4.3. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora Akcji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie uczestnika.

4.4. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

 

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1126

EkoWalentynki 2018

"Od wielu lat w ramach "EkoWalentynek" pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje (...)


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=470

Recykling kwitnie w Auchan, 29 11 2014 r.

29 listopada w sobotę, w sklepie Auchan, w Bielsko Białej mieszkańcy będą mogli wymienić kartoniki po napojach (...)


Recykling zakwitnie w Bielsko Białej


Chronimy Morza i Lasy -segregujemy!


Eko Dzień Kobiet


Zielony Jazdów


Taraska


Recykling zakwitnie w Tarasce