gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Porażki globalnej polityki ekologicznej tytul: Rejs do Szwecji za makulaturę!tytul: Węgiel, z węglem i dla węgla!tytul: Recykling da owoce Warszawietytul: Do recyklingu nie do morzatytul: Europejski dzień bez samochodutytul: Świeć przykłademtytul: Marsz dla klimatu!
min
PRZECZYTAJ

Leroy Marlin Ostrobramska zaprasza

Zapraszamy na akcję Recykling daje owoce do Leroy Merlin Warszawa Ostrobramska (ul. Ostrobramska 73B, Warszawa). 11 października (...)

Zapraszamy na akcję Recykling daje owoce do Leroy Merlin Warszawa Ostrobramska (ul. Ostrobramska 73B, Warszawa). 11 października w godz. 12-16 mieszkańcy Warszawy będą mogli zamienić swoje elektrośmieci na pyszne owoce. Zbiórkę a następnie recykling elektrogratów zapewnia Remondis Electrorecycling i Electro-System Organizacja Odzysku. Gospodarzem akcji jest Leroy Merlin a organizuje ją ekolog Dominik Dobrowolski.

 

 

Regulamin akcji  „Recykling daje owoce!”

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady ekologicznej akcji  pt. „Recykling daje owoce”, dalej zwanej „Akcją”.

1.2. Organizatorem akcji jest Dominik Dobrowolski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONDO Dominik Dobrowolski, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 28, w Pruszowicach (kod  51-217) dalej zwany „Organizatorem”.

1.3 Gospodarzem akcji jest STREFA WNĘTRZA; sklep Leroy Merlin ( ul. Ostrobramska 73B 04-175 Warszawa) dalej zwany „Strefą Wnętrza”.

1.4. Akcja zostanie zorganizowana w dniu 11.10.2014 roku w godzinach od 12.00 do 16.00 .

2. CEL AKCJI

Celem Akcji jest promocja recyklingu i szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.

3. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

3.1. W czasie trwania akcji klienci Strefy Wnętrza będą mogli przynosić w wyznaczone przez Strefę Wnętrza miejsce zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dalej zwany „surowcami”.

3.2. Każdy klient Strefy Wnętrza, który przyniesie minimum jedną sztukę surowców np: komputer, telewizor, pralkę, kuchenkę czy inny sprzęt AGD, RTV i IT, lub 10 zużytych baterii czy świelówek, jarzeniówek i żarówek LED, będzie mógł dostać garść owoców.

3.3. Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną garść owoców, nawet jeżeli przyniesie na akcję więcej surowców.

3.4.  Klienci Strefy Wnętrza będą także zapraszani do udziału w zakupach, w ramach których będą mogli otrzymać rabaty.

3.5. Akcja nie ma charakteru komercyjnego, wymiana surowców na owoce ma charakter zabawy i edukacji.

3.6.  Owoce będą wydawane aż do wyczerpania, ich ilość jest ograniczona.

 

4. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Na wszelkie pytania związane z Akcją odpowiada Organizator:

 Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu, tel. kom. 697 092 978 .

4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.cycling-recycling.eu

4.3. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora Akcji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie uczestnika.

4.4. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1126

EkoWalentynki 2018

"Od wielu lat w ramach "EkoWalentynek" pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje (...)