gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Co z tą ropą?tytul: Recykling zakwitł w Bielsko Białejtytul: Kartoniki do recyklingu, nie do śmieci!tytul: EkoWalentynkitytul: Konkurs Społecznik Roku 2014tytul: Koordynatorzy EkoWalentynek poszukiwani!tytul: Zapraszam na filmtytul: Recykling zakwitnie w Bielsko Białej
min
PRZECZYTAJ

Recykling kwitnie w Auchan, 29 11 2014 r.

29 listopada w sobotę, w sklepie Auchan, w Bielsko Białej mieszkańcy będą mogli wymienić kartoniki po napojach (...)

29 listopada w sobotę, w sklepie Auchan, w Bielsko Białej mieszkańcy będą mogli wymienić kartoniki po napojach na nasionka groszków pachnących i ogrodowych, cynii, niezapominajek, maciejek, floksów i wielu innych pięknych kwiatów. Chcemy pokazać, że zużyte kartoniki to bardzo cenne surowce wtórne i powinny trafiać do recyklingu a nie do środowiska.  Gospodarzem akcji jest Auchan Bielsko Biała

 

a głównym partnerem Fundacja PROKARTON. Wymiana będzie trwała od godz. 10.00 do 16.00.

    

 

Koordynuje akcję Dominik Dobrowolski - www.cycling-recycling.eu

Regulamin akcji  „Recykling kwitnie!”

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady ekologicznej akcji  pt. „Recykling kwitnie”, dalej zwanej „Akcją”.

1.2. Organizatorem akcji jest Dominik Dobrowolski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONDO Dominik Dobrowolski, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 28, w Pruszowicach (kod  51-217) dalej zwany „Organizatorem”.

1.3 Gospodarzem akcji jest sklep Auchan Bielsko Biała (adres: Boh. Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała) dalej zwany „Auchan”.

1.4. Partnerem akcji jest Fundacja Prokarton.

1.5. Akcja zostanie zorganizowana w dniu 29.11.2014 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 .

2. CEL AKCJI

Celem Akcji jest promocja recyklingu kartonów i szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.

3. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

3.1. W czasie trwania akcji klienci Auchan będą mogli przynosić w wyznaczone przez Auchan miejsce kartony po napojach, dalej zwane „kartony”.

3.2. Każdy klient Auchan, który przyniesie minimum dziesięć kartonów po napojach, będzie mógł dostać nasionka kwiatków oraz napoje w kartonach.

3.3. Jeden klient może otrzymać maksymalnie trzy saszetki z nasionkami kwiatków, nawet jeżeli przyniesie na akcję więcej kartonów.

3.4.  Klienci Auchan będą także zapraszani do udziału w grach i zabawach, w ramach których będą mogli otrzymać nagrody.

3.5. Akcja nie ma charakteru komercyjnego, wymiana kartonów na cebulki i roślinki ma charakter zabawy i edukacji.

3.6. Nasionka kwiatków będą wydawane aż do wyczerpania, ich ilość jest ograniczona.

4. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Na wszelkie pytania związane z Akcją odpowiada Organizator:

 Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu, tel. kom. 697 092 978 .

4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.cycling-recycling.eu

4.3. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora Akcji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie uczestnika.

4.4. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=1126

EkoWalentynki 2018

"Od wielu lat w ramach "EkoWalentynek" pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje (...)


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=470

Recykling kwitnie w Auchan, 29 11 2014 r.

29 listopada w sobotę, w sklepie Auchan, w Bielsko Białej mieszkańcy będą mogli wymienić kartoniki po napojach (...)


Recykling zakwitnie w Bielsko Białej


Chronimy Morza i Lasy -segregujemy!


Eko Dzień Kobiet


Zielony Jazdów


Taraska


Recykling zakwitnie w Tarasce