• #EkoWalentynki

EkoWalentynki 2023

15.12.2022

Można już się zapisywać do chyba najbardziej romantycznej akcji ekologicznej w Polsce. Oczywiście to EkoWalentynki, do których zapraszam. Do tej port zebraliśmy już ponad 10 mln zużytych baterii! To nasz ekologiczny uczynek dla Ziemi. Kochamy recykling!

Startujemy oczywiście razem ze Św. Walentym 14 lutego 2023 i kończymy na Dzień Ziemi 22 kwietnia 023.

Celem akcji jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W „EkoWalentynkach” (pierwsza edycja w 2010 r.) uczestniczyło do tej pory ponad 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii.

Warto wiedzieć, jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju. W roku 2020 w Polsce osiągnięto 45 proc. poziom zbiórki baterii i akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60 proc. poziom zbiórki elektrośmieci (ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to ponownie wzrosło o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65 proc. średniorocznej masy wprowadzonej na rynek.

Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian. Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie.

Od 2005 roku w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Europejska Platforma Recyklinguu od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie. Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Partnerzy projektu #EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie.

Coraz ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling Polska i Electro-System Organizacja Odzysku, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.

Partnerami obchodów „EkoWalentynki 2023” w Polsce są: REMONDIS Electrorecycling Polska., Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu – firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

https://www.remondis-electro.pl/

 

https://www.electro-system.pl/

 

https://erp-recycling.org/pl-pl/

 

W akcji mogą brać udział placówki oświatowe, organizacje społeczne, samorządy, przedsiębiorcy, media i nieformalne grupy. Zapraszam: Dominik Dobrowolski, kontakt: dominik@cycling-recycling.eu tel. 697092978

#RemondisElectrorecycling #Remondis #ElectroSystem #EuropejskaPlatformaRecyklingu #EuropeanRecyclingPlatform

#ElektroŚmieci #ElektroOdpady #ElektroGraty #zsee #weee #zerowaste #recycling #ochronaśrodowiska #workingforthefuture #zakładprzetwarzania

Jak postępować ze zużytymi bateriami? Wystarczy wybrać właściwy pojemnik. Zapraszamy na film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=xGZU5fyZZN0&t=10s

 

Zgłoszenia do udziału w akcji należy wysyłać do: Dominik Dobrowolski , który koordynuje akcję w Polsce: dominik@cycling-recycling.eu, tel. 697092978 . Uczestniczące w akcji placówki, organizacje, partnerzy otrzymają materiały edukacyjne oraz wsparcie finansowe na zakup walentynkowych upominków oraz będą mieli bezpłatnie dostarczone (i odebrane) pojemniki na baterie.

 

#EkoWalentynki