• #RecyklingRejs

Recykling Rejs na Sanie, Wisłoku i Tanwi

12.07.2021
W ramach letniej edycji akcji Operacja Czysta Rzeka załoga Kraina Bugu zaprosiła do współpracy RECYKLING REJS . Spływy po rzekach (9,10 i 11 lipca) połączono z ekologicznym patrolem, który przemierzył wyznaczone odcinki Sanu, Wisłoka i Tanwi. Niestety było co zbierać. San i Wisłok są bardzo zaśmiecone. W zakolach rzek, na drzewach zanurzonych w wodzie gromadzą się wszystkie odpady, zużyte opakowania, śmieci z pól i najróżniejsze odpady, które ewidentnie były celowo wrzucone do rzek. Jakość wody w Sanie i Wisłoku, szczególnie na odcinkach przebiegających wzdłuż miejscowości, bardzo się pogarsza, co świadczy o zrzucaniu źle oczyszczonych ścieków. Najczystszą rzeką, po której pływali ekolodzy jest Tanew, chętnie odwiedzana przez kajakarzy. Tanew jest dobrym przykładem, jak można połączyć rozwój kajakarstwa i rekreacji nad rzeką z jej ochroną. Wspólne sprzątanie rzek wpisało się w obchody 10 lecia #RecyklingRejs.
Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska "Wspólne akcje sprzątania środowiska wodnego "Recykling Rejs", realizowane w różnych regionach naszego kraju od ponad 10 lat angażują i jednoczą wszystkich, którzy mają wspólny cel - walkę z zaśmieceniem i promowanie właściwego postępowania z odpadami. Zwraca także uwagę na fakt, że "Plastikowe odpady są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne są w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody. Należy jednak wyraźnie oddzielić problem zaśmiecenia odpadami rozmaitego typu, w tym zużytymi wyrobami z tworzyw sztucznych, od stosowania tych materiałów w gospodarce. Opakowania z tworzyw sztucznych, tak chętnie wykorzystywane, ze względu choćby na wygodę i łatwość w transporcie, czy ich wyjątkowe właściwości ochrony produktu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku, stają się kłującym w oczy odpadem, który ostatecznie - zamiast do recyklingu - trafić może do rzek i mórz. Bez ciągłej edukacji na ten temat, bez skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, nie uda się rozwiązać problemu odpadów w środowisku".
Planowane są kolejne akcje, do których będą mogli przyłączyć się wszyscy chętni. Zapraszamy. #FundacjaPlasticsEuropePolska i Dominik Dobrowolski .
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021
#RecyklingRejs: San, Wisłok, Tanew 2021