• #KręciNasRecykling

Zamieniliśmy stare opony na drzewa!

26.04.2022

To pierwsza taka akcja w Polsce! Problem zalegających opon w środowisku dostrzegają wszyscy, ale dopiero teraz coś się ruszyło.  W sobotę 23 kwietnia zakończył się ogólnopolski projekt pod hasłem „Kręci nas recykling”. Podczas kilkudziesięciu akcji ponad setki wolontariuszek i wolontariuszy w różnych rejonach Polski ruszyło w teren, aby najpierw zidentyfikować dzikie wysypiska, a następnie je uprzątnąć. 

W czasie trwania wiosennej kampanii zebrano ponad 31 ton śmieci, mnóstwo odpadów wielkogabarytowych, części samochodowe, oraz zalegające w środowisku zużyte opony. W sumie z terenów zielonych oraz warsztatów samochodowych, gdzie klienci Oponeo zostawiali zużyte opony przy wyminie na nowe, zebrano 11487 zużytych opon. 

Za każde 4 opony zebrane podczas trwania całej akcji Oponeo zadeklarowało się posadzić 1 nowe drzewo. Za główny cel na ten rok przyjęto posadzenie 1500 drzew. Jednak już wiadomo, że udało się go przekroczyć, dzięki czemu sprzedawca opon posadzi 2872 drzew do końca roku.

Zaangażowanie samorządów, uczestników akcji oraz pomysłodawców i organizatorów projektu przyczyniło się dodatkowo do budowania świadomości na temat odpowiedniej utylizacji zużytych opon zwiększając tym samym prawdopodobieństwo, że zużyte opony trafiać będą do recyklingu, a nie do środowiska naturalnego. Proces ten dodatkowo został wsparty przez dynamicznie rozwijającą się sieć serwisów oponiarskich, które w ramach współpracy z Oponeo.pl, bezpłatnie przyjmują pozostawiane przy wymianie zużyte opony. 

Odpowiedzialność za siebie i świat

Opona pozostawiona w środowisku naturalnym wraz z upływem czasu ulega defragmentacji. W konsekwencji wydzielany jest toksyczny mikroplastik, który zatruwa glebę i przenika do wody, stając się zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Oponeo.pl poprzez swoje działania prowadzone między innymi w ramach kampanii Kręci Nas Recykling nakłania do oddawania zużytych opon do wyznaczonych do tego punktów. Dzięki temu mogą zostać one bezpiecznie przetworzone i ponownie wykorzystane do produkcji nowych dóbr.

Kampania „Kręci nas recykling” to wspólny pomysł Oponeo.pl oraz znanego ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego. Przyłączyło się do niej kilkadziesiąt społecznych inicjatyw oraz kilkaset serwisów oponiarskich z całej Polski. Projekt jest odpowiedzią na niski poziom świadomości i wiedzy w kwestii możliwości oddawania do recyklingu zużytych opon, co wykazała ankieta przeprowadzona przez redaktorów bloga Oponeo.pl.

Więcej informacji na temat kampanii, wykaz zorganizowanych akcji wraz z ich efektami, lista serwisów przyjmujących bezpłatnie opony oraz merytoryczne artykuły na temat odpowiedniego recyklingu opon, można znaleźć na stronie: 

https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recyklingotwiera się w nowej karcie

Wszelkie pytania na temat kampanii, zarówno ze strony dziennikarzy, jak i innych osób zainteresowanych jej szczegółami prosimy kierować do:

Michała Pawlaka michal.pawlak@oponeo.plotwiera się w nowej karcie tel. 609046921 

Dominik Dobrowolski dominik@cycling-recycling.euotwiera się w nowej karcie tel. 697092978

 

#KręciNasRecykling
#KręciNasRecykling
#KręciNasRecykling