Akcja Czysta Odra 2024

15.04.2024
Akcja Czysta Odra 2024
Minimum 100 grantów dla lokalnych organizatorów 3. edycji Akcja Czysta Odra w 2024 dzięki Credit Agricole Bank Polska i EFL - Wiedza i Biznes . Bardzo dziękuję. To nasza wspólna akcja. Do tej pory w sprzątaniu Odry i jej dopływów wzięło udział ponad 30 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Czech, Polski i Niemiec. Akcje odbywały się dzięki pomocy regionalnych koordynatorów i partnerów EKO-UNIA , WROC ma MOC , CEE HYDROPOLIS , KPWK (Krosno Odrzańskie) , Stowarzyszenie Wywrotka (Szczecin) i zaangażowaniu setek lokalnych organizatorów: ngo, samorządów, placówek oświatowych, firm i wspaniałych ludzi .... .
W 2024 główne akcje będziemy prowadzić od 26 kwietnia do 5 maja, ale oczywiście chronimy rzeki non stop przez cały rok. Zapraszam. Kontaktujcie się z Regionalnymi Organizatorami Akcji Czysta Odra i zgłaszajcie swoje działania:
Anna Piróg, email: stowarzyszenie.plywadla@gmail.com, tel: 512 283 870. Anna Piróg przyjmuje zgłoszenia akcji od Lokalnych Koordynatorów z terenu Dorzecza Odry od Bohumina (Czechy) do Opola. Mieszkańcy, organizacje, sołectwa, gminy, firmy, szkoły z nadodrzańskich miejscowości oraz z dopływów Odry na tym terenie, czyli np: Raciborza, Kędzierzyna Koźla, Krapkowic, Opola oraz z dopływów Odry z tego rejonu mogą zgłaszać swoje akcje do Anny Piróg.
Stowarzyszenie EKO-UNIA, Anna Adamczyk, email: akcjaczystaodra@gmail.com , tel. 511 032 036. Anna Adamczyk przyjmuje zgłoszenia akcji od lokalnych koordynatorów z terenu Dorzecza Odry od Opola do Nowej Soli. Mieszkańcy, organizacje, sołectwa, gminy, firmy, szkoły z nadodrzańskich miejscowości oraz z dopływów Odry na tym terenie, czyli np: Opola, Brzegu, Oławy, Wrocławia, Brzegu Dolnego, Lubiąża, Ścinawy, Chobieni, Głogowa, Bytomia Odrzańskiego i Nowej Soli mogą zgłaszać swoje akcje do Anny Adamczyk.
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. , Wojciech Kliszewski, email: w.kliszewski@kpwk-krosnoodrzanskie.pl , tel: 661 068 040. Wojciech Kliszewski przyjmuje zgłoszenia akcji od lokalnych koordynatorów z terenu Dorzecza Odry od Nowej Soli do Słubic. Mieszkańcy, organizacje, sołectwa, gminy, firmy, szkoły z nadodrzańskich miejscowości oraz z dopływów Odry na tym terenie, czyli np: Zielonej Góry, Cigacic, Sulechowa, Krosna Odrzańskiego, Gubina, Słubic i Frankfurt n/O mogą zgłaszać swoje akcje do Wojciecha Kliszewskiego.
Stowarzyszenie Wywrotka, Krzysztof Sowa, email: akcjaczystaodra@stowarzyszeniewywrotka.pl, tel: 725559666. Krzysztof Sowa przyjmuje zgłoszenia akcji od lokalnych koordynatorów z terenu Dorzecza Odry od Słubic do Świnoujścia. Mieszkańcy, organizacje, sołectwa, gminy, firmy, szkoły z nadodrzańskich miejscowości oraz z dopływów Odry na tym terenie, czyli np: Górzycy, Kostrzyna n/O, Krajnika Dolnego, Gryfina, Kołbaskowa, Szczecina, Polic, z nad Jez. Dąbie, Zalewu Szczecińskiego (ujście Świny i Dziwny, i dopływy z całego rejonu) mogą zgłaszać swoje akcje do Krzysztofa Sowy.
W przypadku chęci zgłoszenia swojej akcji z innych (niż wymienione powyżej) terenów należy skontaktować się z głównym organizatorem Akcji: Dominkiem Dobrowolskim, tel. 697092978, dominik@cycling-recycling.eu